VECKA 44
Lördag
31
Oktober
BT-annons
2008-12-25
photo


Klassisk teknisk analys: ö-formation
En ö-formation skapas när både köpare och säljare på kort tid pressar kursen mot extremnivåer. Hur formationen ser ut och vilka regler som gäller går vi igenom i dagens del i vår serie om den klassiska tekniska analysen.

Fakta
En ö-formation är en omslagsformation dvs. den varnar om ett möjligt skifte av den rådande trenden. Formationen bildas av två typer av gap: utmattningsgap och utbrottsgap.

Ett gap ett hålrum/hopp i grafen dvs. det uppstår ett avstånd mellan staplarna.

Ö-formationens engelska namn är Island.

Tolkning
Kriterierna för en ö-formation är som följer:

[image]
Ö-formation.


En Ö-formation kan bildas i en stigande eller fallande trend. Regler för de olika trenderna är identiska.

1) Kursen skall befinna sig i en trend när ett utmattningsgap uppstår. Det innebär att kursen gapar i trendens riktning, ett tomrum uppstår.

2) Det som sedan följer är en konsolidering som kan vara från ett par dagar till några månader.

3) Efter konsolideringen skall ett utbrottsgap bildas, vilket betyder att kursen öppnar med ett gap mot trenden. På det viset bildas en serie med staplar (konsolideringen) som inte hänger ihop med de övriga i grafen.

4) Är volymen hög vid bildandet av gapen ökar formationens tillförlitlighet.

Gapen i en ö-formation täpps sällan.

Typfall

[image]
GM. ö-formation.


I General Motors uppstod en ö-formation som var inledningen på den nya positiva trenden.

Vid det första, vänstra, gapet i grafen ovan rådde det panik och aktien rasade kraftigt. Men sedan väcktes köparna till liv och ett prisgap upp visade att köparna åter hade kontrollen.

Volymen var hög vid båda tillfällena, vilket ger stärker formationens träffsäkerhet.

[image]
MSFT. ö-formation.


Bildandet av en ö-formation kan ta lång tid, som i Microsoft ovan. Efter nästan 4 månader kom utbrottet upp som färdigställde formationen. Aktien steg sedan kraftigt utan att falla tillbaka.

Volymen stämmer inte alltid överens med önskemål, men i detta fall gick det bra ändå.

[image]
AMZN. ö-formation.

I grafen ovan kan vi se att Amazon bildade en ö-formation under en relativt kort period.

Utbrottet ned var starten på den nya fallande trenden.

Kommentar
De psykologiska faktorerna bakom en ö-formation är ganska enkla. Vid det första hoppet, utmattningsgapet, råder det panik, som ofta orsakad av publicerandet av en nyhet. De som då agerar är amatörerna, de som kommer sista till festen. När det inte finns fler angelägna spekulanter stannar rörelsen av. Den tidigare dominerande parten har gjort sitt.

När priset sedan gapar i motsatt riktning, utbrottsgapet, råder det åter hysteri, men denna gång åt andra hållet. Om det var girighet som drev köpare in i ett utmattningsgap så är det nu rädsla som driver säljarna och vi får ett utbrottsgap, en kraftig rörelse som inleder den nya trenden.

Vid detta tillfälle presenteras kanske nyheter som kan komma att ändra de fundamentala grunderna som den föregående trenden byggde på.

Ö-formationen bildas relativt sällan i instrument med god likviditet. Men när de gör, varnar de för ett trendskifte. Man bör lägga mindre vikt vid denna formation i varor med låg likviditet och liten handel.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2