VECKA 38
Söndag
20
September
BT-annons
2008-12-23
photo


Klassisk teknisk analys: Fibonacci
I alla seriösa chartprogram förekommer indikatorer med namn från den italienska matematikern Leonardo Fibonacci. För en novis kan dessa verktyg verka som rena grekiskan, men de är faktiskt mycket enkla att tolka och använda, vilket vi skall visa i dagens text.

Fakta
En populär talserie bland börsanalytiker såväl som ingenjör och designers är Fibbonacci-serien. Namnet kommer från den italienska matematikern Leonardo Fibonacci.

[image]Fibonacci var en italiensk matematiker som på tolvhundratalet introducerade de arabiska siffrorna i Europa. Dessutom upptäckte han en intressant talserie, som numera används av traders världen över, när han arbetade med det berömda kaninproblemet: hur många kaninpar finns det efter x månader om varje kaninpar ger upphov till ett nytt kaninpar och det tar en månad innan varje nyfött par kan börja föröka sig?

Det är fullt möjligt att serien var känd före hans tid men det var vid hans studier av de Egyptiska pyramiderna som den populariserades världen över.

Det speciella med Fibbonaccis talserie är att naturens lagar tycks vara formade utefter denna.

Varje nummer i serien är summan av de två föregående: 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55 osv.

En intressant observation är att kvoten av varje tal i förhållande till det nästkommande högre har en tendens att alltid ligga runt 0,618, förutom de första nummren.

Ex.
1/1=1,000
1/2=0,500
2/3=0,667
3/5=0,600
5/8=0,625
8/13=0,615
13/21=0,619

Men om vi istället delar det högre talet med det mindre, närmar sig summan 1,618 ju högre upp i talserien man räknar.

1/1=1,000
2/1=2,000
3/2=0,500
5/3=1,667
8/5=1,600
13/8=1,625
21/13=1,615
34/21=1,619
55/34=1,618Tolkning
Fibbonaccis talserie ligger till grund för 4 olika verktyg som kan användas för analys av marknaden:

1) Retracements
2) Time Zone
3) Arcs
4) Fans

[image]
SPX. Fibonacci rekylnivå.

1) I en trend uppstår alltid kortare eller längre rekyler. Dessa har en benägenhet att stanna upp vid Fibonaccis rekylnivåer.

För att räkna ut dess niåver utgår man från den absoluta toppnoterignen i den stigande trenden. Det är därifrån en procenträkning börjar med toppens värde på 0%. Den absoluta bottnen där trenden startade får värdet 100%.

De vanligaste Fibbonacci-retracements-nivåerna är:

0%
23,6%
38,2%
50%
61,8%
100%

Om rörelsen fortsätter kan procenträkningen fortsätta i en förlängning med en dubblering av tidigare värde:

161,8%
423,6%

Dessa nivåer utgör stöd eller motståndsområden. Det innebär att om en nivå bryts, kan man räkna med att nästa nivå träffas

Om trenden är fallande utgår man istället från den absoluta bottnen med 0% och toppen där trenden började som 100%.

[image]
INDU. Fibonacci, time zon.

2) Fibonacci time zon består av lodräta linjer där första den första placeras vid en viktig botten eller topp. Därefter räknas nästa lodräta linje ut helt enligt Fibonacci-serien: 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89…

Vid dessa områden kan analytikern förvänta sig en reaktion åt något håll.

[image]
SPX. Fibonacci, arcs.

3) Fibonacci arcs ritas in i grafen genom att förbinda två extrempunkter, en topp och botten med en linje. Indikatorn visar sedan möjliga stöd och motståndsnivåer genom de cirklade linjerna vars båges placering utgår efter procentsatserna 38,2%,50% och 61,8%.

Om ett stöd bryts kan kursen antas falla till nästa. Och om ett motstånd passeras kan vi på motsvarande sätt förvänta oss en uppgång till nästa nivå.

[image]
SPX. Fibonacci, fans.

4) Fibonacci fans bildas genom att en trendlinje dras mellan två extrempunkter, en botten och en topp för en stigande trend.

En osynlig horisontell linje utgår sedan från toppen medan tre nya trendlinjer utgår från bottnen. Dessa passerar den osynliga linjen vid Fibonacci nivåerna 38,2%, 50% och 61,8 %.

De nya linjerna förväntas utgöra stöd linjer för kursens framtida rörelser.

Proceduren är omvänd för en fallande trend.

Typfall

[image]
SPX. Fibonacci, arcs.

Fibonacci arcs kan se lite lätt förvirrande ut som i grafen ovan. De röda linjerna hänger ihop i en sekvens och de gröna i den andra.

Först ritades den röda linjen ut mellan två extremnivåer. Denna linje syns normalt inte. De halvbågar som rör sig från linjen utgör stöd och motstånd.

Efter en uppgång 2003 kunde vi rita in ytterligare Fibonacci arcs i grönt.

Det är inom den vita cirkeln som det intressanta sker. Här kan vi se att både de röda och gröna linjerna faktiskt följer kursen och på så sätt utgjorde stöd och motstånd under denna tid.

Att använda Time, Zone, Arcs och Fans får nog enbart anses vara för Fibonacci-fanatiker. De kan vara svåra att jobba med i praktiken.

Något som dock är till större hjälp, och som många traders håller koll på, är Fibonaccis rekylnivåer.

[image]
SPX. Fibonacci rekylnivåer.

Fibonacci retracements ritas in olika beroende på om trenden är stigande eller fallande. I grafen ovan har vi fört in nivåerna i en fallande trend.

Först när S&P 500 bildade en botten i juli var Fibonaccis linjer redo att rita in i grafen. Första utgångspunkt är bottnen som får värdet 0%. Sedan får den senaste toppen värdet 100%.

I grafen ovan kan vi se att 38,2% nivån och 50% nivån utgjorde starka motstånd. Att kursen stannade exakt vid 50% innan det vände ned är långt från ovanligt.

[image]
SPX. Fibonacci rekylnivåer.

I en stigande trend får vi föra in Fibonacci retracement först när en topp bildats. Den får värdet 0% och den senaste bottnen 100%.

I grafen ovan över S&P 500 kan vi tydligt se vikten av dessa nivåer.

Kommentar
Av de fyra olika metoderna för att använda Fibonnaccis talserie är det främst rekylnivåerna som fått stort genomslag bland analytiker. Möjligen på grund av dess träffsäkerhet.

En graf vars rekyler når Fibonaccis nivåer ser bekväm och bra ut. Och intressant nog har dessa nivåer visat sig gälla för de flesta ting; just Fibonaccikvoterna 0,618 och 1.618 går under benämningen "gyllene snittet". Om något formges utanför denna talserie finner vi oss ofta obekväma.

Du kan själv göra ett enkelt test. Ta ett blankt papper och rita in en kursgraf med en stigande trend samt rekyler ned. Därefter mäter du rekylernas längd.

Det är inte förvånande om de hamnar just på eller nära en Fibonacci nivå. Anledningen: det ser bra ut för ögat.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2