VECKA 38
Söndag
20
September
BT-annons
2010-07-23
photo


Klassisk teknisk analys: utbrottsgap
Ett utbrottsgap inträffar i början av en ny trend och med tanke på att dagens marknad kan stå inför ett skifte, kan det vara bra att gå lite djupare in på de regler som gäller för detta gap.

 

Fakta
När ett gap bildas innebär det att grafen får ett hålrum, ett område mellan två staplar där ingen handel skett.

Det finns fyra olika typer av gap: utbrottsgap, fortsättningsgap, utmattningsgap och allmänna gap. Varje typ har sin egen karaktär.

Ett utbrottsgap inträffar ofta i början av en trend eller efter en längre tids konsolidering.

Det engelska namnet är break away gap.

Tolkning
Kriterierna för ett utbrottsgap är som följer:

[image]
Utbrottsgap.

1) Kursen skall befinna sig i en trend eller i en konsolidering.

2) För att ett utbrottsgap i en fallande trend skall bildas, måste lägstanoteringen i en stapel ligga högre än föregående stapels högstanotering. Om gapet istället sker nedåt i en stigande trend, får vi vända runt på resonemanget: högstanoteringen i den stapel som bildar gapet måste ligga lägre än föregående stapels lägstanotering.

3) Volymen bör vara hög vid gaptillfället för att stärka signalen om en möjlig trendvändning.

När ett utbrottsgap bildas i samband med ett brott av ett stöd eller motstånd ökar träffsäkerheten.

Typfall

[image]
AA. Utbrottsgap.

Efter en fallande trend öppnade Alcoa upp med ett utbrottsgap. Volymen ökade, vilket är positivt och gav styrka åt signalen.

Gapet visade sig vara ett utbrottsgap och en ny trend inleddes. Säljarna hade gjort sitt och kunde inte göra mer på nedsidan.

Vid gaptillfället visade köparna sin styrka genom att kursen öppnade upp med ett gap.

[image]
IBM. Utbrottsgap.

I grafen ovan öppnade IBM upp med ett utbrottsgap efter en konsolidering som ägt rum under flera månader. Volymen ökade vilket stärkte signalen.

Utbrottsgapet visade sig vara första steget i en trendvändning som kom att vara under flera månader.

Kommentar
Ett utbrottsgap är mycket intressant därför att den bakomliggande psykologin är resonabel.

När ett utbrottsgap bildas i en fallande trend visar det att säljarna som tidigare dominerade snabbt tappat kontrollen. När kursen öppnar upp med ett gap, innebär det att köparna är så starka och ivriga att de inte är oroliga för att betala dyrt för att komma över varan, långt från föregående stapels högstanotering.

När köparna är så starka att de betalar långt över föregående dags pris direkt vid öppning, är det ofta relaterat till nyheter som kan ha påverkat den fundamentala värderingen av bolaget.

Ett utbrottsgap täpps sällan, eftersom skiftet mellan den dominerande kraften sker snabbt.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2