VECKA 38
Lördag
19
September
BT-annons
2008-10-06
photo


Klassisk teknisk analys: symmetrisk triangel
I vår serie om den klassiska tekniska analysen har vi nu kommit fram till den symmetriska triangeln som visar när marknaden tar paus men även ger oss en viss indikation om nästa rörelse.

 


Fakta
Den symmetriska triangeln tillhör gruppen fortsättningsformationer, vilket innebär att denna formation bildas i en redan rådande trend. Om utbrottet sker med trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i denna riktning.

Den symmetriska triangeln omnämns ibland även som en vimpel.

Det engelska namnet är symmetrical triangel eller coil men även namnet pennant (vimpel) används.

Tolkning
Den symmetriska triangeln består av två trendlinjer; en fallande och en stigande. Kriterierna för en rätvinklig triangel är som följer:

[image]
Symmetrisk triangel.

1) Vid punkt 1 bildas en högre botten i en stigande trend.

2) När kursen når punkt två är trenden intakt och vid denna topp börjar den fallande trendlinjen.

3) Då kursen faller från punkt 2 måste nedgången stanna av vid en högre botten, vid punkt 3. När det sedan vänder upp kan en stigande trendlinje förbinda de två bottnarna.

4) Uppgången från punkt 3 skall stanna av under den senaste toppen, punkt två. När kursen faller från den nivån kan en fallande trendlinje föras in och därmed har en symmetrisk triangel bildats.

Signal utlöses när kursen bryter någon av de två linjerna. Sannolikheten för ett utbrott upp med köpsignal som följd, är större om trenden tidigare var positiv. Men när en symmetrisk triangel bildas i en fallande trend är sannolikheten högre för ett utbrott ned.

Om volymen minskar under formationens bildande och ökar vid utbrottet, ökar träffsäkerheten. Det är dock inte något krav.

[image]
Triangel.

När en triangel bildats visar det på en konsoliderande marknad. Varken köpare eller säljare dominerar. Det är normalt att ett utbrott åt något håll sker 2/3 från triangelns apex.

Sker utbrottet före är risken stor att det går lite för fort och att signalen således är falsk. Men tar det å andra sida för lång tid riskeras formationen att rinna ut i sanden i brist på intresse från köpare och säljare. Därför ökar risken för en falsk signal om utbrottet sker i början eller slutet av triangeln.

Typfall

[image]
AAPL. Symmetrisk triangel i en stigande trend.

Mitt i den stigande trenden bildades en symmetrisk triangel i Apple. De allt lägre topparna kunde förbindas med en fallande trendlinje och de högre bottnarna med en stigande.

Köpsignal utlöstes när den fallande linjen bröts.

[image]
GM. Symmetrisk triangel i en fallande trend.

I General Motors kan vi se en symmetrisk triangel i en fallande trend. Utbrottet skedde nedåt, i riktning med trenden.

Volymen ökade vid utbrottet och bekräftade såldes rörelsen.

[image]
MRK. Symmetrisk triangel låg sikt.

En symmetrisk triangel kan även bildas över en längre tidsperiod som i Merck & Co.

Under mer än fem månader konsoliderade aktien utan någon klar trend. Utbrottet upp ur den symmetriska triangeln visade dock vägen för nästa rörelse.

[image]
Symmetrisk triangel lång sikt.

Den symmetriska triangel kan ta olika former och behöver inte alltid bildas mitt i en trend, som vi kan se i grafen ovan på S&P 500.

Observera att linjerna i denna formation inte behöver förbinda extremnivåerna. Ibland kan det vara till fördel att dra en linje genom en topp eller botten för att på så sätt knyta samman fler träffar av linjen.

Kommentar

Den symmetriska triangeln är av stort analysvärde därför att den visar på ett jämviktsläge mellan köpare och säljare. De lägre topparna är ett tecken på en försvagad köpkraft och de högre bottnarna visar på en svag säljkraft. Vid utbrottet ur formationen ser vi vilken part som är starkast.

Ett utbrott från en symmetrisk triangel som bildas under kort tid har en benägenhet att ske i trendens tidigare riktning. Men har formationen bildats under en längre tid, såsom månader, är den mer neutralt.

Ett brott av den fallande trendlinjen innebär ofta en ny högre topp, vilket är en bekräftelse på att trenden stiger. Men faller kursen under den stigande trendlinjen och noteras vid en lägre botten, kan trenden sägas vara fallande.

Perioder då det råder osäkerhet om trendriktningen följs ofta en kraftig rörelse, varför utbrotten från den symmetriska triangeln ibland sker explosivt.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2