VECKA 38
Söndag
20
September
BT-annons
2008-11-25
photo


Klassisk teknisk analys: flagga
I dag går vi igenom den klassiska flaggformationen som ofta benämns som bull- eller bearflag. Formationen har många likheter med en vimpel då de båda visar på en paus i den rådande trenden.

Fakta
En flagga ser ut som en lutande rektangel eller som en mindre trendkanal och tillhör gruppen fortsättningsformationer, vilket innebär att den bildas mitt i en trend. Om utbrottet sker med trenden är sannolikheten hög att kursen fortsätter i dess riktning.

Det engelska namnet är flag, vilket betyder flagga. Den benämns oftast som positiv eller negativ; bullflag eller bearflag.

En flagga består av två parallella trendlinjer som utgöra stöd resp. motstånd.

Tolkning
Kriterierna för en flagga är som följer.

[image]
Flagga i en stigande trend.

En flagga i en positiv trend bildas med hjälp av två fallande trendlinjer.

1) Vid punkt 1 är trenden stigande och bekräftas av högre toppar och bottnar.

2) Även vid den andra punkten är trenden intakt; kursen har fortfarande noterat högre toppar och bottnar.

3) Vid punkt 3 stannar dock uppgången av vid en lägre topp. När kursen faller från denna nivå kan en fallande trendlinje binda samman topparna 1 och 3.

4) Priset skall sedan nå en ny lägre botten som bör ligga i nivå med en parallell trendlinje.

5) Om kursen bryter upp över motståndslinjen som utgörs av den övre fallande trendlinjen, utlöses en köpsignal. Formationens träffsäkerhet ökar om volymen avtagit under formationens bildande samt ökar vid utbrottet.

[image]
Flagga i en fallande trend.

En flagga i en negativ trend bildas med hjälp av två stigande trendlinjer.

1) Vid punkt 1 är trenden fallande och bekräftas av lägre bottnar och toppar.

2) Även vid den andra punkten är trenden intakt; kursen har fortfarande noterat lägre bottnar och toppar.

3) Vid punkt 3 stannar dock nedgången av vid en högre botten. När kursen stiger från denna nivå kan en stigande trendlinje binda samman bottnarna 1 och 3.

4) Priset skall sedan nå en ny högre topp som bör ligga i nivå med en parallell trendlinje.

5) Om kursen bryter ned under stödlinjen som utgörs av den nedre stigande trendlinjen, utlöses en säljsignal. Formationens träffsäkerhet ökar om volymen avtagit under formationens bildande samt ökar vid utbrottet.

Typfall
[image]
AMZN. Flagga i en positiv trend.

Amazon befinner sig i en stigande trend när en flaggformation bildas. De allt lägre topparna och bottnarna skapar ovisshet om trendriktningen. Volymen avtar och ökar när när kursen bryter upp över motståndslinjen, vilket stärker signalen.

[image]
PFE. Flagga i en fallande trend.

I grafen över Pfizer kan vi se en något utdragen flaggformation som varade längre än normalt. När kursen bröt den fallande trendlinjen var formationen fullbordad och en säljsignal utlöstes.

Kommentar
En flagga har mycket gemensamt med vimpeln och ibland kan det vara svårt att skilja dem åt. Vimpeln har två konvergerande linjer istället för parallella, den bakomliggande psykologin är dock densamma; lägre toppar och bottnar i en stigande trend skapar oro och när utbrottet kommer sker det ofta explosivt, därför att många ligger fel i marknaden.

När trenden faller och en flagga bildas bryts mönstret av lägre bottnar och toppar, vilket får många att gå in med köp. Men när trenden återupptas vid utbrottet ned, grips de av panik och säljer.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2