VECKA 38
Söndag
20
September
BT-annons
2011-07-24
photo


Klassisk teknisk analys: allmänna gap
I vår serie om den klasisska tekniska analysen har vi i dag kommit fram till allmänna gap, som inte bör ha någon inverkan i vårt analysarbete

Fakta
Det finns fyra olika typer av gap: utbrottsgap, fortsättningsgap, utmattningsgap och allmänna gap. Varje typ har sin egen karaktär.

När ett gap bildas innebär det att grafen får ett hålrum, ett område mellan två staplar där ingen handel skett.

Ett allmän gap inträffar ofta i en konsolidering.

Det engelska namnet är common gap.

Tolkning

Ett allmän gap ser ut som följer:

[image]
Allmänna gap.

1) Kursen bör befinna sig inom en konsolidering.

2) När gapet sker upp måste lägstanoteringen ligga över föregående dags högsta. På så sätt bildas ett hålrum i kursgrafen. Om gapet istället sker nedåt får vi vända runt på resonemanget: högsta noteringen måste ligga lägre än föregående dags lägsta.

3) Volymen har mindre vikt i allmänna gap.

Ett allmän gap kan konfirmera den rådande konsolideringen, men ger inte något större analys värde. Allmänna gap täpps oftast, eftersom kursen rör sig sidledes och hoppar upp och ned inom ett intervall.

Typfall

[image]
WMT. Allmänna gap.

I Wal Mart Stores kan vi se gott om allmänna gap. Dess innebörd har liten betydelse, eftersom kursen rör sig sidledes inom en konsolidering.

[image]
MSFT. Allmänna gap.

Microsoft har i grafen ovan bildat två allmänna gap. Eftersom de ligger inom en tajt range, minskar dess betydelse.

Kommentar
Om det är ett allmänt gap eller inte kan ofta vara svårt att avgöra. Svaret kommer först efteråt. För att underlätta analysen av gap kan man dock försöka väga in vart i trenden kursen befinner sig, hur länge en rörelse pågått och hur långt det är kvar till starka stöd och motstånd.

När ett gap bildas är det ofta relaterat till en fundamental förändring eller nyhet som presenterats före öppning.

Om kursen befinner sig i en konsolidering, bör vi alltså lägga liten vikt vid dessa gap. Det är svårt att handla på och bör ignoreras.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2