VECKA 44
Lördag
31
Oktober
BT-annons
2016-08-01
photo


Klassisk teknisk analys: cup with a handle
I dag går vi genom den klassiska bottenformationen Cup with a handle.

Fakta
En cup with a handle blir i en svensk översättning kopp med handtag. Formationen liknar en rund botten, den stora skillnaden är att en cup with a handle bildas under kort tid samt har en flik, handle, ned vid högerkanten.

När denna formation bildas över en längre tid, i vecko- och månadsgrafen, kallas den för saucer bottom with a handle.

En cup with a handle är en omslagsformation. Det innebär att bildandet sker i slutet av en trend.

Cup with a handle-formationen kan främst tillskrivas William J. O´Neil som på senare år har omarbetat den runda bottnen något och döpt om den.

Tolkning
En cup with a handle och sacuer bottom har samma regler och utformning, den påminner om en tekopp.

[image]

Cup with a handle eller Saucer bottom with a handle.

Den rådande trenden kan vara antingen stigande fallande eller neutral då denna formation inleds.

1) Efter en kvarts cirkel med fallande kurser under minskad volym bör kursen ta fart uppåt. Uppgången skall vara en spegelbild av nedgången så att en halvcirkel bildas.

2) När kursen noteras vid den nivå där formationen började dvs. vid den topp där priset föll ifrån, bör kuren åter falla ned och bilda en flik, handle. Detta bör ske under en minskad volym.

3) När nedgången till punkt 2 inletts kan en motståndslinje ritas in mellan de två topparna i halvcirkeln. Det är vid ett brott av denna under ökad volym som köpsignal utlöses.

[image]

Cup with a handle eller Saucer bottom with a handle.


I vissa fall återtestas motståndslinjen som ett stöd. När det händer gäller följande.

4) Uppgången till punkt 4 bör ha skett under ökad volym.

5) Om fallet till punkt 5 sker under minskad volym, skapas en andra chans för att ta position.
När en cup with a handle bildats i en aktie går det ofta att urskilja samma mönster i fler aktier i samma industrigrupp. När det sker är det ett starkt positivt tecken för hela sektorn.

Typfall[image]

AMZN. Saucer bottom with a handle.


Under 2001 inledde Amazon bildandet av en saucer bottom. Köpsignal utlöstes först 1.5 år efteråt, när kursen bröt upp över motståndslinjen.

En rekyl ned följde och den som missat köp fick en andra chans.

Notera även det positiva tecknet av en ökad volym i uppgången från den absoluta bottnen i formationen.

Denna saucer bottom with a handle visade sig vara fundamentet för en stigande trend som fick kursen att mer än dubbla sig.

[image]

AAPL. Cup with a handle.


Apple bildade i början av 2007 en cup with a handle. Köpsignal utlöstes när aktien bröt motståndslinjen. Utbrottet upp var så pass starkt att en rekyl nedåt uteblev.

En cup with a handle behöver nödvändigtvis inte bildas i slutet av en fallande trend. I Apple inleddes formationen från en topp.

Kommentar
Psykologin bakom cup with a handle och saucer bottom liknar den runda botten.

Den allt mindre aktiviteten gör att priset faller i en kvarts cirkel. När det sker en fundamental ändring i det underliggande kan det tänkas att välinformerade aktörer först köper under lättsamma förhållanden och den andra kvarten av halvcirkeln fullbordas.

När allt fler får kännedom om de goda fundamentala ändringarna, skjuter kursen i höjden med en ökad volatilitet och en ny stigande trend inleds.

I nedgången som bildar handtaget sätts köparnas styrka på prov. Det kan tänkas att nervösa investerare säljer av vid denna nedgång. När kursen sedan åter stiger, inser de hur fel de haft och möjligen försöker att återköpa. När detta sker och dagstrenden bekräftas som stigande med en högre topp, ger det extra kraft i uppgången.

Utan fliken ned till höger är formationen inte fullbordad och kallas då istället för rund botten.

 
Henrik Hallenborg

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2