VECKA 33
Måndag
10
Augusti
BT-annons
2010-05-07
photo


USA: mer gjort till lägre kostnad
Produktiviteten ökade stadigt under Q 1, och arbetskraftskostnaden gick ned.

 

Sökande av arbetslöshetsunderstöd i USA. Vänster: orange linje - initialansökningar, blå linje – 4-veckors glidande medelvärde. Höger: orange linje – kontinuerliga anspråk på arbetslöshetsunderstöd, blå stapel – antal långtidsarbetslösa.

 
Produktivitet i USA. Orange linje – produktivitet exklusive jordbrukssektorn, procentuell förändring på kvartalsbasis, blå stapel – antal avlönade utanför jordbrukssektorn.


Butiksförsäljning i USA under april (förändring från tidigare år i procent). Mörkblå stapel – utfall år 2009, ljusblå stapel – prognos år 2010, orange stapel – utfall år 2010.Produktiviteten i USA
ökade stadigt under det första kvartalet, arbetskraftskostnaderna föll, och nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd minskade något under föregående vecka.

Arbetsmarknadsdepartementet sade på torsdag att produktiviteten utanför jordbrukssektorn ökade med en årstakt på 3,6 procent, men att det var den minsta ökningen på ett år, efter att ha ökat med raska 6,3 procent under det fjärde kvartalet 2009.

Analytiker väntade sig att produktiviteten skulle öka med en takt på 2,5 procent under perioden januari-mars.

Enhetsarbetskostnaderna, en indikator för inflation och vinsttryck vilken noga övervakas av Federal Reserve, föll med 1,6 procent efter att ha gått ned med 5,6 procent under det fjärde kvartalet.

Arbetsmarknaden är på bättringsvägen efter att ha tagit stryk under lågkonjunkturen, men den långsamma återhämtningstakten kan bli smärtsam för de 8,2 miljoner amerikaner som förlorat sina jobb under den värsta nedgången sedan 1930-talet.

I en separat rapport
sade Arbetsmarknadsdepartementet att nyanmälda sökande av arbetslöshetsunderstöd sjönk med 7 000 till säsongsjusterade 444 000. Marknaden hade väntat sig en nedgång till 440 000.

Ett antal butikskedjor visade nedslående försäljningssiffror för april, och dämpar hoppet om återhämtning i konsumentspenderandet efter mars månads solida försäljningssiffror.

Börstjänaren

 
Henrik Hallenborg

Tidigare artiklar på Börstjänaren: