VECKA 33
Måndag
10
Augusti
BT-annons
2010-05-13
photo


Australien – jobb-boom
Den australiensiska arbetsmarknaden slog alla förväntningar i april.
Graf over arbetslöshet, räntor och detaljhandel.Sysselsättningen i Australiens
sköt i höjden i april och slog förväntningar då företag ökade heltidsanställningarna i tecken av ökat förtroende för ekonomin, men räntorna ser ändå ut att vara på is på grund av turbulensen på finansmarknaderna.

Torsdagens data visade att arbetslösheten stannade på låga 5,4 procent, med en frisk addering av 33 700 arbetstillfällen i april. April följde en liknande ökning i mars, och innebär en ökning för åttonde månaden i rad.

Tidigare under dagen
sade Reserve Bank of Australia: s (RBA) biträdande guvernör Philip Lowe att förtroendet för Europas finanser har stabiliserats, men att oron för statsskuldskrisen kan öka igen, och utgöra en risk för tillväxten i Asien.

En eventuell avmattning i den asiatiska tillväxten skulle drabba Australien hårt eftersom regionen är dess största exportmarknad, och oro för påverkan av Greklands skuldkris förväntas förmå centralbanken att se förbi de robusta jobbsiffrorna.

”Trots RBA: s ökande oro över inflationsutsikterna och en stramare arbetsmarknad, tror vi att globala faktorer dominerar och förväntar att RBA förhåller sig passiv under de kommande månaderna”, sade Su-Lin Ong, senior ekonom på RBC Capital.

Den australiska dollarn
klättrade uppåt efter jobbsiffrorna, men valutaterminer i stort noterades lägre då rapporten inte påverkade förväntningar att centralbanken kommer att hålla räntorna oförändrade när den sammanträder igen den 1 juni.

Centralbanken höjde kontanträntan med 25 punkter till 4,5 procent i förra veckan men signalerat att man skulle ta en paus i sin åtstramningscykel. Centralbanken har höjt med 150 räntepunkter sedan oktober och marknaden ser räntor på is åtminstone fram till augusti.

RBA har varit en
av de mest aggressiva centralbankerna med att dra tillbaka monetära stimulanser under de senaste månaderna. En del av orsaken till åtstramningen är ett förväntat stort lyft i australiska inkomster och investeringar från högre järnmalms- och kolpriser. Dessutom visar bostadssektorn tecken på överhettning och arbetsmarknaden har återhämtat sig mycket snabbare än någon hade väntat sig för ett år sedan.

Den senaste sysselsättningsökningen
tar den totala ökningen hittills under 2010 till höga 110 000, en ekonomi som adderat 28 000 jobb i genomsnitt varje månad. Föregående månads ökning av heltidsarbeten, vilka ger bättre säkerhet och högre lön, på 37 500 var än mer imponerande.

Jobbmarknaden har visat en anmärkningsvärd tillväxt, med nästan 250 000 arbetstillfällen som tillkommit sedan augusti förra året, och jobbannonser och lediga platser tyder på mer styrka framöver.

Men den starkare arbetsmarknaden är en utmaning för centralbanken då den driver upp löner och höjer inflationstrycket.

Stora prishöjningar på järnmalm och kol, Australiens två största exportprodukter, förväntas ösa pengar över ekonomin genom högre vinster, investeringar, löner och skatteintäkter.


Börstjänaren

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa Sista Sid 1 av 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8