VECKA 33
Måndag
10
Augusti
BT-annons
2010-05-14
photo


USA: högre arbetslöshet,
men färre nya anspråk på arbetslöshetsersättning.

 

Antalet arbetslösa amerikaner som ansökte om arbetslöshetsunderstöd sjönk endast marginellt förra veckan, vilket kan indikera att arbetslösheten kommer att förbli hög även när återhämtningen på arbetsmarknaden blir förankrad.

Initialansökningar av statligt arbetslöshetsunderstöd minskade med 4 000 till 444 000 under veckan till den 8 maj, meddelade arbetsmarknadsdepartementet på torsdagen, och bibehåller årets mycket blygsamma nedåtgående trend även om andra arbetsmarknadsindikatorer visar på en betydande förbättring.

”Arbetsmarknaden är helt klart bättre, men den har en lång, lång väg att gå innan det blir någon tillstymmelse till normalitet”, sade Joseph LaVorgna, chefekonom på Deutsche Bank Securities i New York.

I en andra rapport sade departementet att importpriserna ökade med 0,9 procent förra månaden på grund av högre bensinpriser, efter att ha stigit med 0,5 procent i mars. Undantaget den flyktiga kategorin av petroleumprodukter var priserna emellertid upp endast 0,3 procent, vilket tyder på ett lågt inflationstryck.

”Trots högre råvarupriser verkar priserna på importerade färdiga varor vara tröga, vilket tyder på företagens prissättningskraft fortfarande är begränsad”, sade Anna Piretti, ekonom vid BNP Paribas i New York.

Även om initiala anspråk på arbetslöshetsersättning sjunker långsamt visar andra mått över arbetsmarknaden, bland annat regeringens väl övervakade räkning av månatliga anställning, att sysselsättningstillväxten håller på att stärkas då företag blir allt mer säkra på styrkan i den ekonomiska återhämtningen.

Uppgifter som publicerades i fredags visade att lönelistorna ökade med 290 000 personer i april, den största ökningen på fyra år, men arbetslösheten steg ändå till 9,9 procent från 9,7 procent i mars.

Ekonomin har växt under tre kvartal i rad medan sysselsättningen har stigit i fyra månader i rad, och vissa ekonomer är oroliga för att den långsamma förbättringen i anspråk av arbetslöshetsersättning, om den bibehålls, kan signalera långsammare sysselsättningstillväxt framöver.

Börstjänaren

 
Henrik Hallenborg

1 2 3 4 5 6 7 8 Nästa Sista Sid 1 av 8
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8