VECKA 44
Lördag
31
Oktober
BT-annons
2010-11-30
photo


Henry Boy info
Henry Boy är Börstjänarens handelsmodell för kortsiktig handel med en tidshorisont på några dagar upp till veckor. Strategin går även att använda för att göra entré på lite längre sikt. Den som har större mål kan låta en kortsiktig affär bli långsiktig om kursen rör sig åt rätt håll. Nödutgången flyttas då med i kursens riktning.

Aktier
Strategin Henry Boy är framtagen för handel i aktiva instrument, ju högre omsättning desto bättre. Det går också bra att använda strategin i samband med rapporter eller andra fundamentala händelser som kan komma att ge en kraftig rörelse på någon dags sikt. I Sverige är det främst Large Cap-aktierna som man bör trejda med Henry Boy-strategin, i USA är det S&P 100 och Nasdaq 100.

Råvaror och valutor
Det är bland råvaror och valutor som man kan få riktigt god utdelning med strategin Henry Boy. Ju högre volatilitet, ju större svängningar, desto bättre. När det råder brist på en råvara, drivs priset av köpare som måste köpa till vilket pris som helst; t ex. industrier som måste ha en råvara i produktion. Det gör att utbrott bland råvaror, men även valutor, brukar ske mer explosivt och när det väl tar fart kan en rörelse pågå i veckor utan att rekylera, antingen upp eller ned.

Att bara trejda aktier innebär att man lämnar mycket på bordet; för bästa chans att nå lönsamhet bör man försöka ta vara på ALLA möjligheter i marknaden.

Handelsinstrument
Det rekommenderade instrumenten för Henry Boy är aktier eller terminer. Mindre positioner kan intas via mini- eller macrotermin, men det är alltid i de stora aktiva kontrakten vi tar ut nivåerna. Mindre aktörer kan använda CFD:er.

Henry Boy strategi
Strategin Henry Boy försöker dra nytta av en tillfällig paus i trenden och gör entré när kursen bryter ut från en insidesdag. Antingen köper man om kursen stiger, eller så säljer man blankt om det faller. För att trejda Henry Boy måste man vara lika bekväm med blankning som för köp om det skall fungera. Att sälja blankt är att gå kort något man inte äger för att köpa tillbaka instrummentet lägre fram, förhoppningsvis till ett lägre pris.

Henry Boy är en komplett strategi, vilket innebär att den inte bara talar om när man skall köpa, utan också anger exakt nivå för exit. Beroende på vilken typ av trejder man är, erbjuds man tre olika exitstrategier att välja mellan. Det är valet av exitstrategi som avgör hur många rätt man kommer att få.

Den som söker en hög träffsäkerhet kan inte sikta högt utan måste säkra vinst snabbt. Den lite mer erfarna handlaren kan trejda dessa sättupper för att ta sig in i en mer långsiktig trend, vilket leder till få "gröna" trejder men när det väl går bra är man inne i en relativt stor position (eftersom nödutgången oftast är tajt, kan man kosta på sig att ta stora positioner) och då blir vinsterna riktigt bra.

ENTRÈ
Köp eller blanka om utsatt nivå träffas.

NÖDUTGÅNG
Vid köp placeras nödutgången vid utsatt blankningsnivån. Vid blankning placeras nödutgången vid utsatt köpnivå.

LAPPKAST
Träffas nödutgången inom fyra dagar efter entré, görs ett lappkast; d.v.s. en köpt position ersätts med en blankad. På motsvarande sätt ersätts en blankad position med en köpt, om nödutgången träffas på uppsidan inom fyra dagar. Nödutgången för ett köp med lappkast placeras under det ”falska” utbrottets lägstanotering (motsvarande vid blankning).

MÅL
Välj en av följande exitstrategier:

  1. Släpande nödutgång, gör exit på en köpt position om kursen når en ny lägsta för de senaste fem dagarna. För en köpt position görs exit om kursen når en ny femperioderslägsta.
  2. Gör exit om kursen når 3 x ATR(20) från entrénivån. Det innebär att kursen rört sig tre snittregioner åt rätt håll.
  3. Exit enligt den klassiska tekniska analysen; när ett starkt motstånd/stöd testas, eller vid en stapel som är mycket längre än det normala.


Riskhantering

Henry Boy presenteras som en alerttjänst dvs. vi väljer ut de sättupper som ser lite extra intressanta ut, sedan får var och en själv bestämma risken. En normal risknivå ligger på mellan 1-2 procent av portföljvärdet per affär. Högre risk innebär en mer volatil kapitalkurva men kan ge högre utdelning. Väljer man att riskera 2 procent av portföljvärdet, få man ta den totala risken i affären delat med den summa som man är beredd på att förlora, då får man fram positionsstorleken.

Exempel
Portföljvärde: 10 000 kr
2 procent risk: 200 kr

Entré: 100 kr
Nödutgång 90 kr
Risk: 10 kr

För att räkna ut antalet aktier man kan köpa, delas 200 kr med 10 kr. I exemplet ovan kan man alltså köpa 20 aktier (200/10).

 
Börstjänaren

1 2 Nästa Sista Sid 1 av 2
  • 1
  • 2